Volver a la versión regular

Competència bàsica TIC

URL: http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/index.htm
PageRank 0
PageRank 0
Descripción: Estableix un primer nivell de concreció de la competència bàsica en Tecnologia de la informació i comunicació (TIC) que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori.
Enviado por: 01/01/04 (Editado 01/01/04)
Hits: 1193 to site, 0 from site. Averaging 0 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 1 to the site and 0 from the site.