Volver a la versión regular

Avaluació de les competències bàsiques

URL: http://www.gencat.net/ense/depart/cb.htm
PageRank 0
PageRank 0
Descripción: Informació sobre les proves per a la gestió del currículum i els resultats de l´aprenentatge. Característiques generals, finalitat de les proves i singularitats del procés.
Enviado por: 10/12/03 (Editado 24/12/03)
Hits: 3825 to site, 1 from site. Averaging 1 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 2 to the site and 0 from the site.