Volver a la versión regular

Departament d'Acció Social i Ciutadania

URL: http://www.gencat.cat/benestar/families/index.htm
PageRank 5
PageRank 5
Descripción: Iinformació sobre els programes, els serveis, les prestacions, els ajuts, la legislació, el suport a les associacions i les entitats tot relacionat amb la difusió dels recursos en l'àmbit del suport a les famílies
Enviado por: 08/01/10 (Editado 08/01/10)
Hits: 362 to site, 0 from site. Averaging 0 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 2 to the site and 0 from the site.